Monthly Archives: Sierpień 2013

Reflektor Bossa: Trzy palce i dwa byty

  Tre dita, trzy uniesione ku górze palce, historycznie oznaczają w Italii Świętą Trójcę. Kochający gestykulację współcześni Włosi używają tego gestu również dla podkreślenia wyjątkowości przedmiotu dyskusji. Jeśli wierzyć dyrektorowi…

majka

70. Tour de Pologne Resumé: Rozbrykany jubilat

  W cieniu większego jubileuszu naszego narodowego touru ukrył się mniejszy. 20 lat temu dyrektorem wyścigu został Czesław Lang. To głównie dzięki niemu Tour de Pologne z wyścigu „poza kategoriami”…

Twitter Icon