Monthly Archives: Czerwiec 2013

Reflektor Bossa: Dzienniki gwiazdowe

  Kolarski czerwiec ma przesrane. Od dziesiątek lat tkwi jak kopciuszek wciśnięty pomiędzy bogatszych i urodziwszych braci. Zawsze w cieniu pyszniących się swym grandtourowym majestatem maja i lipca. Cóż z…

Reflektor Bossa: Ci wspaniali mężczyźni… Czas prawdy

  Zdarzyło się kiedyś RB popełnić felieton zatytułowany „Ci wspaniali mężczyźni za swymi małymi monitorami”. W tekście tym Wasz felietonista dość niefrasobliwie zobowiązał się do własnoręcznego sporządzenia rzetelnej oceny personalnej…

Twitter Icon