Daily Archives: 8 listopada 2012

CORVOS_00019844-033

2012 Resumé: Trzęsienie szosy – część III.

  Krajowa opinia publiczna zajęta doniosłymi wydarzeniami w rodzaju Igrzysk Olimpijskich czy nieszczęsnego (pod względem sportowym) EURO 2012 z rzadka pochyla się nad sprawami z kolarskiego podwórka, a jeśli już,…

Twitter Icon